Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů - výběrové řízení

Odpovědí na tento inzerát poskytujete nám - společnostem PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO: 45359326 / BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173 / DIFFERENT PHARMA a.s., IČO: 05593581 / Apatyka servis s.r.o., IČO: 48027821 / transmed Transport s.r.o., IČO: 108 88 454, všechny sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200, jako společnostem v koncernu a společným správcům - své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení na Vámi zvolenou pozici.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat k následujícím účelům:

  • zařazení do databáze kandidáta na vyhlášenou pracovní pozici/praxi;
  • zefektivnění náborového procesu;
  • zasílání případných sdělení v souvislosti s výběrovým řízením;
  • zaslání dotazníku či ankety v souvislosti s výběrovým řízením;
  • k provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní́ nebo jiné obdobné́ smlouvy s Vámi.

Můžeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, získané v souvislosti s výběrovým řízením (např. z formuláře, dotazníku nebo které nám byly poskytnuty v průběhu výběrového řízení) zejména v následujícím rozsahu:

  • jméno, příjmení;
  • Vaše kontaktní údaje (e-mail /telefon);
  • údaje o Vašem vzdělání, pracovních zkušenostech, dosavadní praxi;
  • údaje uvedené v životopise a motivačním dopise;
  • další Vámi dobrovolně sdělené informace v průběhu realizace výběrového řízení.

Odstoupení z výběrového řízení:

Pokud se kdykoli rozhodnete z výběrového řízení odstoupit, ještě před jeho ukončením z naší strany, můžete tak učinit a své osobní údaje smazat emailem zaslaným na kariera@benu.cz. Smazáním Vašich osobních údajů dojde k nenávratnému smazání všech osobních údajů, které jsme od Vás získali v souvislosti s Vaší účastí ve výběrovém řízení.

Doba zpracování:

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu realizace výběrového řízení, avšak ne déle než 1 rok po jeho ukončení.

Způsob zpracování osobních údajů a zpřístupnění:

Osobní údaje budeme zpracovávat automatizovaným i manuálním způsobem. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zpracování osobních údajů bude prováděno i prostřednictvím systému Datacruit.

Zpracovatelé:

BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173 se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200 – zpracovatel pověřený kompletním zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší účastí na výběrovém řízení

Beneš & Michl s.r.o., IČO: 28046234, se sídlem Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň -  tvůrce webových stránek www.podnasekridla.cz zajišťující sdílení dat přes server, automatické přehrání na webovém rozhraní a servis webových stránek

Datacruit s.r.o., IČO: 03545652, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, dodavatel elektronického informačního systému Datacruit

Vaše práva:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt pro uplatnění Vašich práv a další informace o zpracování osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá zákonná práva,

kontaktujte nás na adrese našeho sídla nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) telefonicky na tel. čísle: 296 808 111 nebo emailem na dpo@benu.cz. Další podrobnosti k osobním údajům, právům subjektu údajů a aktuální seznam zpracovatelů naleznete na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju a na http://www.phoenix.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju-uchazeci.