Přeskočit na obsah

Informace o používání cookies

Cílem této informace je seznámit návštěvníky naších internetových stránek (dále také jen „návštěvník“) s používanými cookies a dalšími analytickými technologiemi (dále také jen „cookies“), které se užívají prostřednictvím našich stránek. Cookies jsou používány v souladu s volbou návštěvníka a s respektem k ochraně jeho osobních údajů.

Kontakt v případě dotazů

Máte-li k používání cookies dotazy kontaktujte Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@benu.cz nebo dpo@phoenix.cz.

Pokud nás budete kontaktovat, uveďte prosím ID Vaší volby nastavení cookies a datum, kdy jste souhlas/nesouhlas udělil/udělila. Tyto údaje naleznete pod touto Informací zde.

Co jsou cookies?

Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.

Účelem používání cookies a dalších analytických technologií je zajištění, úprava a zlepšování funkčnosti internetových stránek.

Soubory cookies slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například dokončit proces odeslání kontaktního formuláře.

Dále jsou cookies používány při zjišťování, které stránky a funkce používají naši návštěvníci nejčastěji; tím můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům Vás návštěvníků.

Podle informací, které získáme pomocí cookies nelze však přímo identifikovat konkrétní osobu, pouze koncové zařízení.

Doba uložení cookies

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Liší se svou expirací (vypršením, vymazáním z prohlížeče). Expirace u používaných cookies jsou detailně uvedeny v sekci Seznam použitých cookies ve sloupci Expirace.

Krátkodobé (session) uložené cookies

Jsou omezeny trváním relace a jsou tedy platné, dokud je Váš internetový prohlížeč spuštěn; po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny.

Na webových stránkách slouží k usnadnění jejich využívání. Umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Dlouhodobé (persistent) uložené cookies

Zůstávají ve Vašem internetovém prohlížeči i po ukončení relace až do doby, než je smažete, nejdéle však po dobu 24 měsíců. Podle těchto cookies lze identifikovat Váš počítač při opětovném spuštění internetového prohlížeče a usnadňují nastavení stránek, když se vrátíte. Neumožňují Vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Účely, pro které jsou cookies používány

 • technické (funkční) cookies. Jsou základním prvkem fungování naši webové stránky. Bez nich nebudou naše stránky správně fungovat a nebudeme moci splnit povinnosti vyplývající pro nás z platné právní úpravy (včetně ukládání Vaší volby nastavení cookies). Můžete je zakázat nastavením ve Vašem webovém prohlížeči. Pokud je však zakážete, může se stát, že některé části stránky nebudou fungovat (nebudete moci využít naše služby).
 • analytické cookies. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat výkonnost, vzhled, strukturu a obsah stránek. Umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Veškeré informace, které díky nim získáváme, nejsou vázány přímo na návštěvníka. Nezískáváme informaci o konkrétním návštěvníkovi, ani jeho IP adrese.
 • neklasifikované cookies. Tyto cookies máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies. Po klasifikaci budou zařazeny do jedné ze skupin (technické, analytické).

Jak nastavit cookies?

 1. Nastavením v rámci tzv. cookie wall.
  • Její znovuotevření lze vyvolat kliknutím ve spodní části webové stránky (patičce) na ikonu Používání cookies. Následně v rámci Informace o používání cookies části Informace o Vašem nastavení kliknutím na odebrat a/nebo změnit souhlas bude cookie wall opět vyvolána.
  • Můžete tak kdykoliv změnit své preferované nastavení (přijetím cookies nebo jejich odmítnutím).
  • Prostřednictvím cookie wall však nelze zakázat použití cookies nutných pro provoz naší stránky. 
 2. Vypnutím/zakázáním prostřednictvím webového prohlížeče.

Používání souborů cookies (odmítnutí nebo nastavení užívání jen některých souborů cookies) můžete nastavit pomocí Vašeho webového prohlížeče. Možné je i zakázat případné používání cookies třetích stran. Změnu můžete provést kdykoliv budete chtít. Nezapomeňte si změnu provést na všech Vašich zařízeních (tabletech, počítačích, chytrých telefonech apod.)

Cookies a parametry se u každého prohlížeče nastavují různě. Postup je popsán v Nápovědě příslušného prohlížeče.

Pokud však ukládání cookies zakážete, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné, nebudete moci využít naše služby nebo může být snížen uživatelský komfort užívání stránek.

Internetové prohlížeče také většinou umožňují ve svém nastavení kontrolovat většinu druhů cookies. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o přijetí cookies, a tak se můžete rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv.

Prostřednictvím webového prohlížeče můžete cookies i pravidelně odstraňovat.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Nastavení v rámci webového prohlížeče je nadřazeno nastavení v rámci cookie wall. Pokud v rámci svého prohlížeče provedete nastavení cookies, které nebude odpovídat nastavení v rámci cookie wall, bude pro použití cookies rozhodující nastavení v prohlížeči (viz i doba uložení cookies výše).

Souhlas s použitím cookies vyjma technických

Od 1.1.2022 můžeme ukládat bez Vašeho souhlasu pouze tzv. technické cookies na Vašem zařízení, které jsou nezbytně nutné pro provoz naší webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny přímo námi, jiné službami třetích stran.

Jako návštěvník máte možnost

 1. odmítnout ukládání všech cookies (vyjma technických);
 2. máte možnost souhlasit se všemi cookies; a
 3. máte možnost jednotlivých preferencí (statistické).

Můžete kdykoliv Váš souhlas změnit nebo zrušit klinutím ve spodní části webové stránky (patičce) na ikonu cookies.

Co je to ID Vaší volby nastavení cookies (dále jen „ID Vašeho souhlasu“)?

ID Vašeho souhlasu je unikátní automaticky přidělený identifikátor, který je návštěvníkovi přidělen při nastavení jeho volby o používání cookies na úrovni domény prostřednictvím cookie wall. Díky němu se návštěvníkovi při dalším vstupu na naše webové stránky zobrazí jím zvolené nastavení (přijaté, odmítnuté) a díky němu jsme schopni na úrovni domény zjistit, zda návštěvník již volbu nastavení provedl či nikoliv. Dalším účelem zpracování ID Vašeho souhlasu je, abychom byli schopni doložit splnění zákonných povinností (doložení, zda návštěvník souhlasil/nesouhlasil s používáním cookies). Toto zpracování zakládáme na oprávněném zájmu.

Vysvětlivky k seznamu

U Cookies označených jako persistent se informace ukládá, dokud se manuálně nesmaže. Jedná se o záznamy v tzv. local storage. U cookies označených jako session se informace ukládá do doby odchodu z webové stránky (viz doba uložení cookies).

Zpracovatelé

Cybot A/S - Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark – poskytovatel consent management nástroje Cookiebot (souhlasového nástroje pro nastavení a správu cookies prostřednictvím cookie wall).

Informace o Vašem nastavení