Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů - souhlas za účelem budoucího oslovení

Za účelem možného oslovování s nabídkou obdobné pozice či jiného pracovního uplatnění u nás - společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO: 45359326 / BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173 / DIFFERENT PHARMA a.s., IČO: 05593581 / Apatyka servis s.r.o., IČO: 48027821 / transmed Transport s.r.o., IČO: 108 88 454, všech sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200, jako společností v koncernu a společným správcům, kdykoliv v budoucnu, potřebujeme Váš souhlas.

Pokud nám jej udělíte, zařadíme si Vás do naší databáze kandidátů o zaměstnání a zájemců o praxi (dále jen „databáze kandidátů") a můžeme Vás tak kontaktovat s nabídkami pozic, jinými pracovními příležitostmi, nabídkami praxe (včetně zaslání dotazníku či ankety v souvislosti s možností pracovního uplatnění). Za tímto účelem bude docházet ke zpracování Vámi udělených údajů k následujícím účelům a rozsahu:

Na základě Vámi uděleného souhlasu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k následujícím
účelům:

 • zařazení do databáze kandidátů;
 • rozřazování pro zasílání vhodných nabídek zaměstnání či praxe u nás;
 • zasílání nabídek zaměstnání či praxe podle Vašich preferencí;
 • aktualizace a doplnění údajů v databázi;
 • zasílání případných sdělení týkajících se uděleného souhlasu;
 • zaslání dotazníku či ankety v souvislosti s možností pracovního uplatnění.

Na základě Vámi uděleného souhlasu můžeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (např. z formuláře, dotazníku nebo které nám byly poskytnuty v průběhu přihlášení k odborné stáži v rámci předatestační přípravy) zejména v následujícím rozsahu:

 • jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • údaj o Vašem vzdělání a pracovních zkušenostech;
 • údaje obsažené ve Vašem životopisu či v motivačním dopise;
 • údaj o tom, z jakých zdrojů jste se o nás dozvěděl/a;
 • údaj o druhu Vámi preferovaného pracovněprávního vztahu;
 • údaj o Vámi preferovaném místě zaměstnání či praxi;
 • údaj o pracovní pozici, o kterou máte zájem;
 • další Vámi sdělené informace.

Profilování:

Udělením souhlasu berete na vědomí, že za účelem výběru nejvhodnější nabídky pro Vaši osobu, bude při zpracování Vašich osobních údajů prováděno profilování.

Dále zpracováváme informaci o způsobu, jakým jsme Vaše údaje obdrželi, údaje o nabídkách, s nimiž jsme Vás oslovili, Vaší reakci na tyto nabídky, o proběhlých výběrových řízeních, přihlášeních k odborným stážím, kterých jste se účastnil/a, praxích, které jste u nás absolvoval/a, a další komunikaci s Vámi. Můžeme zpracovávat i údaje zjištěné ze sociálních sítí (např. LinkedIn), pokud na nich své osobní údaje zpřístupníte.

Dobrovolnost souhlasu a jeho odvolání:

Souhlas nám poskytujete dobrovolně, ale s vědomím, že bez jeho poskytnutí Vás nemůžeme zařadit do databáze a oslovovat Vás s nabídkami v budoucnu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to e-mailem zaslaným na kariera@benu.cz. Smazáním osobních údajů̊ dojde k nenávratnému smazání́ všech osobních údajů̊, které jsme od Vás získali na základě tohoto souhlasu.

Doba udělení souhlasu:

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedené účely zpracovávat do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let od udělení tohoto souhlasu. S tím, že v roce následujícím po uplynutí 3 let, budou Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Vaším souhlasem vymazány, nebude-li souhlas z Vaší strany prodloužen.

Způsob zpracování osobních údajů a zpřístupnění:

Osobní údaje budeme zpracovávat automatizovaným i manuálním způsobem. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zpracování osobních údajů bude prováděno i prostřednictvím systému Datacruit.

Zpracovatelé:

 • BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173 se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200 – zpracovatel pověřený kompletním zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti Vámi uděleným souhlasem za účelem budoucího oslovení
 • Beneš & Michl s.r.o., IČO: 28046234, se sídlem Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň - tvůrce webových stránek www.podnasekridla.cz zajišťující sdílení dat přes server, automatické přehrání na webovém rozhraní a servis webových stránek
 • Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 035 45 652, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 233459

Vaše práva:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt pro uplatnění Vašich práv a další informace o zpracování osobních údajů:

Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá zákonná práva,
kontaktujte nás na adrese našeho sídla nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) telefonicky na tel. čísle: 296 808 111 nebo e-mailem na dpo@benu.cz. Další podrobnosti k osobním údajům, právům subjektu údajů a aktuální seznam zpracovatelů naleznete na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju a na http://www.phoenix.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju-uchazeci.